Skip to content

Veel gestelde vragen

Voor wie is Samen sterk huis, centrum voor leven met en na kanker, eigenlijk bedoeld?
Het Samen sterk huis is er voor alle mensen die met kanker te maken hebben, in ieder stadium, bij henzelf of bij mensen in hun directe omgeving. De diagnose kanker zet je leven op zijn kop. Er ligt zoveel in dat woord besloten: paniek, pijn, verdriet en vooral vrees. Het Samen sterk huis is er om je op niet-medisch gebied te ondersteunen. Je bent er welkom voor een gesprek, een arm om je schouder, voorlichting en contact met mensen die in dezelfde situatie zitten.

Wat zijn de doelstellingen van het Samen sterk huis, centrum voor leven met en na kanker?
De doelstelling van de Stichting is als volgt omschreven in de statuten:

  1. De Stichting heeft ten doel: Het ontplooien van activiteiten ten behoeve van diegenen, die met kanker te maken hebben of krijgen, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
  2. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  • een open huis te bieden aan mensen met kanker en hun naasten op een wijze, waarbij laagdrempeligheid voorop staat;
  • het aanbieden van informatie over kanker en mogelijkheden er omheen;
  • het bevorderen van contact met lotgenoten;
  • bemiddeling tussen vragers en informatieverstrekkers;
  • het verzorgen van thema bijeenkomsten door deskundigen;
  • het, op informele wijze, verkrijgen van inzicht met betrekking tot wensen en behoeften van kankerpatiënten en hun naasten.

Waarom kan ik alleen tijdens openingstijden terecht?
Wij zouden graag willen dat het Samen sterk huis altijd open zou zijn. Dat iedereen die er behoefte aan heeft altijd binnen kan lopen. Maar we vinden het ook heel belangrijk dat er een goede begeleiding aanwezig is als onze gasten komen. Tijdens de openingstijden zijn altijd ten minste twee vrijwilligers aanwezig, om je te ontvangen, te voorzien van een drankje en alles in goede banen te leiden. Voor de diverse activiteiten zijn er altijd één of twee vrijwilligers aanwezig die de activiteit leiden en je daarbij begeleiden. Daarnaast is er meestal iemand van het kernteam aanwezig.

Moet ik me van tevoren aanmelden?
Je kunt tijdens de openingstijden altijd gewoon binnen lopen. Wel vragen we voor sommige activiteiten om je vooraf aan te melden, bij voorkeur enkele dagen voor aanvang van de activiteit. Dan kunnen de activiteitenbegeleiders rekening houden met het aantal deelnemers, ze kunnen zorgen voor voldoende stoelen en eventueel materiaal, en de spullen alvast klaarzetten. Zo nodig kan er ook extra begeleiding worden geregeld. In het Activiteitenprogramma staat per activiteit vermeld of je jezelf van tevoren moet opgeven, er staat dan ‘inschrijven’ bij. Stuur ons in dat geval s.v.p een bericht, of bel ons dat je komt.

Wat kost een bezoek aan het Samen sterk huis?
Je hoeft niet te betalen voor je bezoek, consumpties of deelname aan een activiteit. We vinden het heel belangrijk dat iedereen binnen kan lopen, zonder dat geld daarbij een rol speelt, je hebt immers al genoeg aan je hoofd. Gelukkig zijn er bedrijven, instellingen en particulieren die ons Samen sterk huis steunen (zie ook de rubriek Steun ons), waardoor wij je het bezoek aan het Samen sterk huis gratis kunnen aanbieden. En niet te vergeten zijn er onze fantastische vrijwilligers, zonder wie het Samen sterk huis niet zou kunnen bestaan!

Kan het Samen sterk huis mij ook adviseren over medische behandelingen?
Het Samen sterk huis geeft uit principe geen informatie over medische behandelingen, en ook geen doorverwijzingen. Wij hanteren het uitgangspunt dat je niet naar het Samen sterk huis komt als patiënt. Wij bieden je steun als mens, in je leven en in de omgang met kanker.
Wel organiseert het Samen sterk huis regelmatig informatiebijeenkomsten waarbij professionals iets vertellen uit hun praktijk. Deze bijeenkomsten gaan soms wel over aspecten die met de medische behandeling te maken hebben, zoals bijwerkingen van medicatie, en pijnbestrijding. Verder staat het je natuurlijk vrij om in het Samen sterk huis ervaringen uit te wisselen met andere gasten.

Hoe is de sfeer in het Samen sterk huis eigenlijk?
Je zou misschien verwachten dat er in het Samen sterk huis een bedrukte stemming heerst, maar meestal is het tegendeel waar. Natuurlijk zijn er moeilijke en emotionele momenten, maar in het algemeen is de stemming positief en zijn onze gasten optimistisch. Ze zijn vastbesloten om van het leven te genieten, om er uit te halen wat er in zit, in het Samen sterk huis en daarbuiten. Zij zijn helemaal zichzelf en hebben steun aan elkaar. Van onze vrijwilligers horen we dat zij wat dat betreft veel van onze gasten leren.

Ik zou wel willen gaan, maar ik ken er niemand en zie er tegen op. Wat moet ik doen?
Je bent echt de enige niet, integendeel. Veel van onze gasten zeggen nu: “Ik vond die eerste stap naar het Samen sterk huis heel moeilijk, om over die drempel te gaan. Maar eigenlijk had ik het veel eerder moeten doen”. Je kunt de eerste keer altijd komen met een familielid, of met een goede vriend of vriendin. Misschien wil je ons eerst eens bellen om te bespreken wat je zoekt en wat voor jou de beste gelegenheid is om het Samen sterk huis te bezoeken. Stuur je liever een bericht, klik dan hier. Je kunt aangeven of en hoe je wilt worden benaderd, desgewenst bezoekt één van onze vrijwilligers je eerst thuis om je verder te informeren. Wij kunnen je over je drempelvrees heen helpen, maar we zullen niets doen waarvan je aangeeft het niet op prijs te stellen. Zoals er ook niets hoeft in het Inloophuis.

Kan ik eerst toch nog wat meer informatie krijgen?
Uiteraard horen wij graag of je verdere vragen en/of opmerkingen heeft. Je kunt ons bellen op telefoonnummer 0348 – 447 643 of stuur ons een bericht. We beantwoorden alle vragen zo snel mogelijk.

Hoe is het geregeld met mijn persoonlijke gegevens?
Wij gaan zeer zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van onze gasten, vrijwilligers en andere betrokkenen. Met het oog op de komende wetgeving rondom privacy (de AVG is sinds 25 mei 2018 van kracht), werkt het Inloophuis ‘Leven met kanker’ er samen met de brancheorganisatie IPSO aan om het nog verder te optimaliseren en aan de standaarden te kunnen blijven voldoen. De privacy verklaring van het Samen sterk huis is hier te bekijken.

Back To Top