Skip to content

Onderzoek naar beter leven met kanker

Bij het Erasmus MC doet Nancy Luu onderzoek naar de eigen regie van mensen met gevorderde kanker en hun naasten. Momenteel onderzoekt ze een speciaal online programma dat deze mensen ondersteunt bij de ziekte. Het programma heet Leven met Kanker. In groepjes van 8-12 deelnemers worden er vaardigheden geleerd en thema’s besproken om meer grip te houden op het dagelijks leven. De zes online bijeenkomsten van 1,5 uur worden begeleid door daarvoor opgeleide ervaringsdeskundigen. Patiënten en naasten kunnen apart of samen aanmelden.

De resultaten van het proefonderzoek zijn veelbelovend. Dit laat zien dat deelnemers enthousiast zijn over het ‘Leven met Kanker’ programma, het relevant vinden, en graag mee willen doen. Hier is wat meer beschreven: https://metzorgleven.nl/jij-zorg/beter-leven-met-kanker/. Er is ook een speciale website: https://smart-onderzoek.nl.

Meer informatie is ook te vinden in de flyer: Onderzoek naar een online programma voor het ondersteunen van mensen met gevorderde kanker en hun naasten

Wilt u deelnemen? Neem dan contact op met Nancy Luu, smartonderzoek@erasmusmc.nl, 010 7038582.

Back To Top