Skip to content

Partners van (ex-)kankerpatiënten voor deelname aan onderzoek gezocht!

Het STEPS project van het Amsterdam UMC is op zoek naar partners van (ex-)kankerpatiënten die mee willen doen met een onderzoek. In dit onderzoek zullen zij interviews houden met deze partners over de invloed van de kankerdiagnose en -behandeling op hun werk en gezondheid.

Doel van dit onderzoek
In Nederland krijgen per jaar ongeveer 118.500 mensen kanker. Uit eerder onderzoek is gebleken dat het hebben van kanker een grote impact heeft op het leven van (ex-)kankerpatiënten, met zowel fysieke als mentale gevolgen. Er is echter veel minder bekend over de invloed van diagnose en
behandeling op partners van (ex-)kankerpatiënten, terwijl deze groep vaak zeer betrokken is in het hele ziekteproces. Dit onderzoek is onderdeel van het STEPS project wat zich richt op kanker en werk. 

In dit verdiepende onderzoek willen we het gesprek aangaan over de ervaringen die u heeft of heeft gehad rondom de diagnose en behandeling van uw partner. Wij gaan hierbij specifiek in op wat de diagnose van uw partner voor invloed heeft (gehad) op uw gezondheid en uw werk. De uitkomsten
van dit onderzoek kunnen inzicht geven in het type ondersteuning waar partners van (ex-)kankerpatiënten behoefte aan hebben.

Lees hier meer

 

Back To Top