Skip to content

Programma: Leven met Kanker van Erasmus MC

Leven met kanker en de gevolgen ervan is niet eenvoudig. Om mensen hierbij te ondersteunen, heeft het Erasmus MC het programma ‘Leven met Kanker’ ontwikkeld.

In dit programma leren de deelnemers vaardigheden en worden thema’s besproken om meer grip te houden op het dagelijks leven. De zes online bijeenkomsten van 1,5 uur worden begeleid door daarvoor opgeleide ervaringsdeskundigen. Of het programma deelnemers daadwerkelijk helpt bij het behouden of krijgen van eigen regie wordt nu onderzocht.

Het Erasmus MC is op zoek naar deelnemers aan het programma voor hun onderzoek. Het programma is gratis en de volgende mensen komen in aanmerking:
–           Mensen met gevorderde kanker
–           Naasten van mensen met gevorderde kanker

Aanmelden kan via smartonderzoek@erasmusmc.nl.

Back To Top