Skip to content

12 januari – Goede voeding vóór, tijdens en na behandeling van kanker

Op donderdagavond 12 januari a.s. organiseert ons Inloophuis ‘Leven met kanker’ een bijeenkomst over het thema: ‘Goede voeding vóór, tijdens en na behandeling van kanker’.

Gastspreker is Annemieke Kok, oncologiediëtist en onderzoeker in het UMC Utrecht. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: Goede voeding vóór, tijdens en na behandeling van kanker; onbedoeld gewichtsverlies of gewichtstoename; belang goede voeding in combinatie met beweging; feiten en fabels over voeding bij kanker en voedingssupplementen.

Deze bijeenkomst vindt plaats in Inloophuis ‘Leven met kanker’ aan de Wilhelminaweg 12 te Woerden. Vanaf 19.15 uur is iedereen welkom. Het programma begint om 19.30 uur en duurt tot circa 21.00 uur. Om de Informatiebijeenkomst bij te wonen is het nodig je aan te melden. Dit kan per telefoon via 06-14004496, per email info@inloophuislevenmetkanker.nl of in het Inloophuis, kijk voor de openingstijden.
Aan het bijwonen van deze Informatiebijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

Back To Top