Skip to content

Maatschappelijke waarde van Inloophuis blijkt substantieel

Foto: Expositie bij Bakkerij van Leeuwen van schilderijen gemaakt door gasten van het Inloophuis ‘Leven met kanker’ ter gelegenheid van het 12,5 jarig bestaan in april 2018. Er weer toe doen komt hiermee nadrukkelijk naar voren.

Inloophuis ‘Leven met kanker’ in Woerden levert een waardevolle bijdrage aan het welzijn van mensen die leven met kanker en hun omgeving. Dat was al bekend van eigen enquêtes maar onlangs bleek uit een groot landelijk onderzoek dat de maatschappelijke meerwaarde ook groot is. Het Inloophuis draagt bij aan de positieve gezondheid van gasten die hierdoor minder een beroep doen op zorg en sneller terugkeren in het arbeidsproces.

De conclusie dat de maatschappelijke meerwaarde van de bij IPSO* aangesloten Inloophuizen groot is, blijkt uit het onlangs gepubliceerde rapport van Sinzer BV. Zowel rondom ‘positieve gezondheid’ als voor de bredere maatschappelijke (financiële) waarde op het gebied van zorg en arbeidsparticipatie.

Minder eenzaamheid

Het belangrijkste effect realiseert het Inloophuis echter door onder andere bij te dragen aan een grotere mate van sociaal-maatschappelijke participatie (minder eenzaamheid), een verbeterde kwaliteit van leven en een verbeterd mentaal welbevinden van de bezoekers. Met het oog op beleidsdoelstellingen (zowel landelijk als lokaal) op het gebied van participatie en welzijn zijn dit belangrijke uitkomsten.

Positieve gezondheid

Bij positieve gezondheid gaat het niet alleen om de afwezigheid van ziekte, maar om het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Het gaat om zes domeinen:

  • Lichaamsfuncties: 54% van de bezoekers voelt zich energieker door het bezoeken van Inloophuizen. In Woerden kun je wandelen, meedoen aan Tai-Chi, allerlei vormen van Yoga en andere activiteiten.
  • Kwaliteit van leven: ruim 77% geeft aan dat een Inloophuis bijdraagt aan de kwaliteit van hun leven. Het Inloophuis in Woerden biedt hiertoe activiteiten zoals zingen, rouwgroep, verhalen en poëzie;
  • Mentaal welbevinden: 71% van de bezoekers geeft aan zich door hun bezoek aan een Inloophuis beter te kunnen ontspannen. Inloophuis ‘Leven met kanker’ biedt bijvoorbeeld mindfulness en diverse creatieve activiteiten;
  • Sociaal-maatschappelijke participatie: 54% geeft aan dat zij zich door een Inloophuis minder alleen voelt in het ziekteproces. De inloop, het contact, een praatje maken, je verhaal kwijt kunnen, schilderen, zingen, een spelletje doen bevorderen deze participatie in Inloophuis ‘Leven met kanker’;
  • Zingeving: bijna één op de vier bezoekers (23%) geeft aan dat het Inloophuis heeft geholpen weer een betekenis van of doel in het leven te vinden. Ook in het Woerdense Inloophuis ontdek je weer nieuwe talenten en ervaar je nog steeds van waarde te zijn voor de maatschappij;
  • Dagelijks functioneren: in totaal ervaart 84% van de bezoekers een effect bij het dagelijks functioneren. Zowel door activiteiten op het gebied van bewegen als informatiebijeenkomsten en het onderlinge contact in het Inloophuis ‘Leven met kanker’ verbeteren het dagelijks functioneren.

Minder naar huisarts

Naast de effecten op de positieve gezondheid van bezoekers, zie verderop in dit persbericht, geeft 10% aan door het bezoeken van een Inloophuis minder vaak naar de huisarts te gaan. Wat betreft het bezoek aan een praktijkondersteuner is dit 8%. Aan de andere kant wordt 12% in het Inloophuis juist op deze hulp gewezen.

Kostenbesparing

Het verminderen van het gebruik van formele zorg en een kostenbesparing op dat gebied is geen doel op zich is. Toch creëren Inloophuizen en dus ook Inloophuis ‘Leven met kanker’ wel een financieel-maatschappelijke waarde via kostenbesparingen op het gebied van zorg en economische baten in relatie tot arbeidsparticipatie. Er is een grote groep mensen die mede door een bezoek aan een Inloophuis weer aan het werk gaat en daarmee minder een beroep doet op een uitkering. Dit leidt tot een totaal toegevoegde waarde van tussen de 4,3 miljoen euro in het meest conservatieve scenario tot 11,3 miljoen euro in het optimistische scenario, met een gemiddelde toegevoegde waarde van 7,8 miljoen euro per jaar.

Toekomstperspectief

Met activiteiten zoals wandelen, yoga, schilderen die bijdragen aan positieve gezondheid draagt Inloophuis ‘Leven met kanker’ bij aan positieve gezondheid. Maar dat niet alleen. Ook hulp van lotgenoten en het Inloophuis zelf dragen bij aan een positiever beeld van je levensomstandigheden. Zoals een gast verwoordde: “Hierdoor blijf je minder hangen in de ziekte. Hierdoor krijg je sneller zicht op een nieuw toekomstperspectief, waardoor je sneller terugkeert in de maatschappij.” En een andere gast: “ Fijn dat ze hier begrijpen dat je nooit meer dezelfde zult zijn als die je was.”

 

Back To Top