Skip to content

Mirjam Bikker ziet belang van Inloophuis

Tweede kamerlid Mirjam Bikker van de ChristenUnie sprak vandaag met gasten van het Inloophuis ‘Leven met kanker’ over wat het huis voor hen betekent. “Ik heb hier echt de controle leren loslaten en ga heel vaak weer wat lichter naar huis,” aldus Linda.

Bikker heeft na dit bezoek voldoende input om in debat te gaan en een lans te breken voor alle 81 centra voor leven met en na kanker. “Ik zie echt wel dat deze centra positieve winst opleveren voor mensen die leven met kanker. Nu gaat 94% van het VWS budget naar medische zorg maar de vrijwillige – en mantelzorg gaat alleen maar toenemen. Hoeveel mantelzorgers en vrijwilligers heb je wel niet nodig?” Directeur Sonja Robben van de koepelorganisatie van Centra voor leven met en na kanker IPSO verwoordde het als volgt: “Je hebt in de huizen een ander type ondersteuning, van mens tot mens, dat moeten we niet medicaliseren, wel professionaliseren.” “Een plek als dit heb je nodig om jezelf te kunnen helen,” aldus Inloophuiscoördinator Marjan Duurkoop.

Centrum van de omgeving

Dat het Inloophuis in Woerden zich met heel veel steun uit de lokale samenleving kan redden, is enorm belangrijk. “Wij kunnen wel een derde gaan bekostigen en hopelijk gaat de landelijke overheid ook een derde financieren, maar wij kennen de couleur locale niet. Als Inloophuis ben je het centrum van de omgeving,” aldus Johan van de Gronden, directeur van KWF Kankerbestrijding. “Dit moet nooit 100% landelijk geregeld worden. Er is lokaal zoveel goodwill,” zegt Adri van Montfoort, voorzitter van het Inloophuis. “Ik ben trots dat we op de eerste drie coronamaanden na, steeds zijn open gebleven.” Hij vindt dat het belangrijk dat ook de lokale gemeenschap het huis financieel blijft ondersteunen. “Zowel gemeentelijk als de gemeente,” zo richtte hij zich nog even tot de ook aanwezige Daphne van der Windt, fractievoorzitter van de lokale ChristenUnie/SGP.

Back To Top