Skip to content

Cookies & Privacy Verklaring

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij jouw persoonsgegevens. Om je te informeren hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23 april 2023.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Samen sterk huis, centrum voor leven met en na kanker, kortweg Samen sterk huis
Wilhelminaweg 12
3441 XC Woerden
0348-447643 / 06-14004496
Mail ons via het contactformulier

Het gebruik van persoonsgegevens door Samen sterk huis
Samen sterk huis verkrijgt persoonsgegevens van jouzelf, bijvoorbeeld de gegevens die je aan ons verstrekt via een persoonlijk gesprek, de intake, de website, email, telefoon en app voor:
• een goede en efficiënte dienstverlening;
• het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
• het informeren van de doelgroepen over activiteiten;
• verbetering van de dienstverlening;
• beheer van het cliëntenbestand.

Persoonsgegevens
Samen sterk huis verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
• NAW-gegevens;
• contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers;
• geboortedatum;
• geslacht;
• tot welke doelgroep je behoort ( patiënt, naaste of nabestaande).

Doeleinden
Samen sterk huis verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
• het onderhouden van contact met jou;
• een goede en efficiënte dienstverlening;
• beheer van het cliëntenbestand;
• het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
• het informeren van de doelgroepen over activiteiten;
• verbetering van de dienstverlening;
• rapporteren en analyseren voor verantwoording aan ambassadeurs, sponsors, subsidieverstrekkers;
• marketing;
• nakoming van verplichtingen naar de branchevereniging IPSO;

Grondslagen
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan onze dienstverlening aan jou. Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat je hier gerechtvaardigde belangen bij hebt. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:
• het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze dienstverlening;
• de verbetering van onze diensten;
• beveiliging en het beheer van onze systemen;
Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
In het kader van haar dienstverlening kan Samen sterk huis persoonsgegevens uitwisselen. Samen sterk huis kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leverancier van onze website en sociale media. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Hoe lang wij jouw gegevens bewaren
Samen sterk huis zal jouw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Hoe wij jouw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van jouw persoonsgegevens. Daarom heeft Samen sterk huis passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Profilering
Wij maken analyses van de informatie die wij over jou verzamelen. Dit doen wij om onze dienstverlening te kunnen verbeteren en zodat wij aan financiers terugkoppelingen kunnen geven door middel van anonieme rapportages. Daarnaast combineren wij de persoonsgegevens die afkomstig zijn uit de verschillende bronnen zoals de website en app, om je gepersonaliseerde informatie te kunnen aanbieden.

Jouw rechten
Je hebt het recht om Samen sterk huis een verzoek te doen tot inzage van jouw persoonsgegevens. Na ontvangst van je verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van jouw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kun je verzoeken jouw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kun je Samen sterk huis verzoeken om overdracht van jouw persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.
Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je sturen naar:
Samen sterk huis
T.a.v. D. Fokke
Wilhelminaweg 12
3441 XC Woerden
0348-447643 / 06-14004496
Mail ons via het contactformulier

Om misbruik van deze rechten te voorkomen vragen wij jou, bij indiening van jouw verzoek je te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Samen sterk huis, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht je er samen met ons niet uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22 november 2018. Samen sterk huis kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Versie 20230423

Back To Top