Skip to content

Wie helpen ons

Het Samen sterk huis, centrum voor leven met en na kanker, is een vrijwilligersorganisatie waar ongeveer zestig gastvrouwen en -heren uiteenlopende rollen vervullen. Ze zijn allemaal even belangrijk en de bijdrage van deze mensen is van onschatbare waarde!

Het Samen sterk huis is een stichting zonder winstoogmerk. Vrijwel alle activiteiten zijn voor onze gasten gratis, zodat financiële draagkracht geen factor is voor het bezoek aan het Samen sterk huis. De belangrijkste uitgaven zijn de personeelskosten voor onze twee parttime medewerkers, huisvestingskosten en kosten voor activiteiten en projecten.

De inkomsten komen voor een kleine 10% uit subsidie van de gemeente en sinds eind 2022 krijgen we een deel van de personeelskosten via onze landelijke koepel van het KWF. Dit is een proef voor een periode van vijf jaar. Naast deze inkomsten zijn we afhankelijk van giften, donaties en opbrengsten uit acties. De grootste actie is De 24 uur van Woerden, een geweldig wandelevenement met een mooie opbrengst. Ook de Vrienden van het Samen sterk huis leveren een belangrijke bijdrage.

Het Samen sterk huis bedankt alle financiers voor hun inzet en bijdragen. Door de inzet van velen, zowel financieel als in natura, van gasten, betrokken inwoners van Woerden en omstreken, bedrijven, fondsen en kerken. Wil je als inwoner, instelling of bedrijf ook een bijdrage leveren, dan is deze bijzonder welkom en stellen we zeer op prijs. Er zijn diverse manieren waarop je het Samen sterk huis kunt ondersteunen. Lees meer hierover onder steun ons.

We zijn ook veel dank verschuldigd aan het Comité van Aanbeveling en onze sponsors die tevens een grote rol spelen bij het functioneren van het Inloophuis.

Back To Top