Skip to content

Belangrijkste sponsors van het Samen sterk huis

Alle bedrijven, instellingen, fondsen, subsidiegevers en particulieren die het Samen sterk huis, centrum voor leven met en na kanker, steunen, zijn voor ons voortbestaan belangrijk. Samen maken zij het Samen sterk huis mogelijk. Toch is er een aantal partijen te onderscheiden, die vanwege de hoogte van hun vaak langjarige sponsorbijdragen een bijzonder belangrijke hoeksteen vormen van ons centrum. Het Samen sterk huis wil deze sponsors van harte bedanken, namens de gasten en alle andere betrokkenen voor hun waardevolle bijdrage.

Back To Top